The Bard´s Song

Now you all know
The bards and their songs
When hours have gone by
I`ll close my eyes
In a world far away
We may meet again
But now hear my song
About the dawn of the night
Let’s sing the bard`s song

Tomorrow will take us away
Far from home
No one will ever know our names
But the bard`s songs will remain
Tomorrow will take it away
The fear of today
It will be gone
Due to our magic songs

There`s only one song
Left in my mind
Tales of a brave man
Who lived far from here
Now the bard songs are over
And it`s time to leave
No one should ask you for the name
Of the one
Who tells the story

Tomorrow will take us away
Far from home
No one will ever know our names
But the bard`s songs will remain
Tomorrow all will be known
And you`re not alone
So don’t be afraid
In the dark and cold
Cause the bard`s songs will remain
They all will remain

In my thoughts and in my dreams
They`re always in my mind
These songs of hobbits, dwarfs and men
And elves
Come close your eyes
You can see them too

Vy všichni znáte
bardy a jejich písně
zatímco ubíhají hodiny
zavířám oči..
Ve světě daleko odtud
Se možná znovu potkáme
Ale teď slyš mou píseň
o úsvitu noci
Zpívejme bardovu píseň

Zítřek nás vezme pryč
daleko od domova
Nikdo nikdy nebude znát naše jména
ale bardova píseň přetrvá
Zítřek to vše odnese pryč
strach dneška
bude pryč
Díky našim čarovným písním

Je jen jedna píseň
která mi zbývá v mysli
Příběhy odvážného muže
který žil daleko odtud
Bardovy písně už skončily
a je čas odejít
Nikdo se tě nikdy nezeptá ne jméno
toho
kdo vypráví příběh

Zítřek nás vezme pryč
daleko od domova
nikdo nikdy nebude znát naše jména
ale bardova píseň přetrvá
zítra bude všechno známo
a ty nejsi sám
tak se neboj
tmy a zimy
protože bardovy písně přetrvají
všechny přetrvají

V mých myšlenkách a v mých snech
jsou pořád v mé mysli
Tyto písně o hobitech, trpaslících, mužích
a elfech
pojď a zavři oči
pak je uvidíš taky..

Překlad: Eirrikr

Převzato z: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/blind-guardian/bard-s-song-in-the-forest-87603

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.