Sansa’s Hymn

Gentle Mother,
font of mercy,
Save our sons from war,
we pray.
Stay the swords
and stay the arrows,
Let them know
a better day.

Gentle Mother,
strength of women,
Help our daughters
through this fray.
Soothe the wrath
and tame the fury,
Teach us all
a kinder way.

Gentle Mother,
font of mercy,
Save our sons from war,
we pray.
Stay the swords
and stay the arrows,
Let them know
a better day.

Vlídná Matko,
prameni milosrdenství,
zachraň naše syny před válkou,
modlíme se.
Zastav meče
a zastav šípy,
nech je poznat
lepší den.

Vlídná Matko,
sílo žen,
pomoz našim dcerám
přestát tento boj.
Utiš hněv
a zkroť zuřivost,
nauč nás všechny
laskavější cestu.

Vlídná Matko,
prameni milosrdenství,
zachraň naše syny před válkou,
modlíme se.
Zastav meče
a zastav šípy,
nech je poznat
lepší den.

Překlad: Letty

Zdroj: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/game-of-thrones/sansa-s-hymn-498733

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.