The Dragonborn Comes

Our hero, our hero claims a warrior’s heart
I tell you, I tell you the Dragonborn comes
With a Voice wielding power of the ancient Nord art
Believe, believe the Dragonborn comes

It’s an end to the evil, of all Skyrim’s foes
Beware, beware the Dragonborn comes
For the darkness has passed and the legend yet grows
You’ll know, you’ll know the Dragonborn’s come

Dovahkiin, Dovahkiin
naal ok zin los vahriin,
Wahdein vokul mahfaeraak ast vaal
Ahrk fin norok paal graan
fodnust vok zin dro zaan
Dovahkiin fah hin kogaan mu draal!

Náš hrdina, náš hrdina má srdce válečníka
Říkám vám, říkám vám, že Drakorozený přichází
S hlasem, jenž má sílu dávného Nordského umění
Věřte, věřte, Drakorozený přichází

Je konec zla všech nepřátel Skyrimu
Pozor, pozor, Drakorozený přichází
Neb temnota minula a legeda stále vzrůstá,
Zvíš, zvíš, Drakorozený přišel

Drakorozený, Drakorozený,
jímž je jeho čest přísahána,
udržet zlo navždy daleko.
A nejkrutější nepřátelé prchají,
když slyší vítězný křik
Drakorozený, modlíme se za tvé požehnání!

Překlad: lukysan

Převzato z: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/malukah/the-dragonborn-comes-349524

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.