Reignite

Hope can drown lost in thunderous sound
Fear can claim what little faith remains

But I carry strength from souls now gone
They won’t let me give in…

I will never surrender
We’ll free the Earth and sky
Crush my heart into embers
And I will reignite…
I will reignite

Death will take those who fight alone
But united we can break a fate once set in stone

Just hold the line until the end
Cause we will give them hell…

I will never surrender
We’ll free the Earth and sky
Crush my heart into embers
And I will reignite…
I will reignite

Naděje se může utopit, ztratit ve zvuku hromu
Starch může vzít poslední zbytky naděje

Ale já nesu sílu duší nyní zmizelých
Nenechají mne ustoupit…

Nikdy se nevzdám
Osvobodíme Zemi i oblohu
Rozdrť mé srdce v uhlíky
A já znovy zaplanu
Znovu zaplanu

Smrt vezme ty, jež bojují sami
Ale spojení můžeme přepsat osud vrytý do kamene

Jen držte řadu až do konce
Protože my jim dáme peklo

Nikdy se nevzdám
Osvobodíme Zemi i oblohu
Rozdrť mé srdce v uhlíky
A já znovy zaplanu
Znovu zaplanu

Překlad: Vallianka

Převzato z: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/malukah/reignite-359688

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.