Fear Not This Night

Fear not this night
You will not go astray
Though shadows fall
Still the stars find their way

Awaken from a quiet sleep
Hear the whispering of the wind
Awaken as the silence grows
In the solitude of the night
.
Darkness spreads through all the land
And your weary eyes open silently
Sunsets have forsaken all
The most far off horizons

Nightmares come when shadows grow
Eyes close and heartbeats slow
.
Fear not this night
You will not go astray
Though shadows fall
Still the stars find their way

And you can always be strong
Lift your voice with the first light of dawn

Dawn’s just a heartbeat away
Hope’s just a sunrise away

Distant sounds of melodies
Darting through the night to your heart
Auroras, mists, and echoes dance
In the solitude of our life

Pleading, sighing arias
Gently grieving in captive misery
Darkness sings a forlorn song
Yet our hope can still rise up

Nightmares come when shadows roam
Lift your voice, lift your hope

Fear not this night
You will not go astray
Though shadows fall
Still the stars find their way

And though the night sky’s filled with blackness
Fear not, rise up, call out and take my hand

Fear not this night
You will not go astray
Though shadows fall
(Still the stars find their way)

Fear not this night
You will not go astray
Though shadows fall
(Still the stars find their way)

And you can always be strong
Lift your voice with the first light of dawn

Dawn’s just a heartbeat away
Hope’s just a sunrise away

Neboj se tuto noc
Nezabloudíš
Ačkoli stíny padají
Hvězdy stále naleznou svou cestu

Probuzen z tichého spánku
Slyš šepot větru
Probuzen jako ticho roste
V samotě noci

Temnota se rozšiřuje skrz celou zem
A tvé znavené oči se tiše otevírají
Soumrak opustí všechny
Nejvzdálenější horizonty

Noční můry přijdou když stíny rostou
Oči se zavřou a tep se zpomalí

Neboj se tuto noc
Nezabloudíš
Ačkoli stíny padají
Hvězdy stále naleznou svou cestu

A ty můžeš být vždy silný
Povznes svůj hlas s prvním světlem rozbřesku

Úsvit je vzdálen jen tep
Naděje je vzdálena jen východ slunce

Vzdálený zvuk melodií
Se vrhá skrz noc k tvému srdci
Jitřenky, mlhy a ozvěny tance
V samotě našeho života

Prosebné, vzdychající árie
Něžně truchlící v zajateckém utrpení
Temnota pěje zoufalou píseň
Ještě naše naděje může povstat

Noční můry přijdou když stíny těkají
Povznes svůj hlas, povznes svou naději

Neboj se tuto noc
Nezabloudíš
Ačkoli stíny padají
Hvězdy stále naleznou svou cestu

A ačkoli je noční obloha naplněna temnotou
Neboj se, povstaň, zavolej a vezmi mě za ruku

Neboj se tuto noc
Nezabloudíš
Ačkoli stíny padají
(Hvězdy stále naleznou svou cestu)

Neboj se tuto noc
Nezabloudíš
Ačkoli stíny padají
(Hvězdy stále naleznou svou cestu)

A ty můžeš být vždy silný
Povznes svůj hlas s prvním světlem rozbřesku

Úsvit je vzdálen jen tep
Naděje je vzdálena jen východ slunce

Překlad: okick

Převzatu z: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/soundtrack-guild-wars/fear-not-this-night-384861

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.